Historia

Kwartalnik „Prawo Asekuracyjne” ukazuje się od 1994 roku. Powstał z inicjatywy Józefa Śniecińskiego, prezesa Oficyny Wydawniczej „Zarządzanie i Finanse” przy wsparciu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.

W skład pierwszego kolegium „Prawa Asekuracyjnego” wchodzili:

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Wąsiewicz – redaktor naczelny,
 • prof. dr hab. Jerzy Łańcucki,
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska,
 • mgr Roman Fulneczek,
 • mgr Małgorzata Gołubowska-Kubis,
 • mgr Beata Mrozowska,
 • mgr Zofia Pawlak – sekretarz naukowy,
 • mgr Izabella Sapińska-Binda – sekretarz redakcji.

Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma – jedynego wówczas na rynku  periodyku poświęconego prawu ubezpieczeniowemu –  był prof. zw. dr hab. Andrzej Wąsiewicz, kierownik Katedry  Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybitny cywilista, znawca prawa ubezpieczeniowego (zmarły w 1999 r.).

Od  1999 r. redaktorem naczelnym kwartalnika jest prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki, kierownik Katedry Znormalizowanych Systemów Zarządzania na Uniwersytecie  Ekonomicznym w Poznaniu, od  początku  istnienia kwartalnika związany z nim jako członek kolegium i ceniony autor wielu artykułów.

Kolejnymi wydawcami czasopisma byli:

 • Oficyna Wydawnicza „Branta”,
 • Wydawnictwo KiK „Konieczny i Kruszewski” – Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych,
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska,
 • a od 2005 r.- Fundacja „Prawo  Ubezpieczeniowe”.