Konferencja naukowa

Konferencja odbyła się 12 czerwca (środa) 2019 r.
Warszawski Dom Technika NOT ul. Tadeusza Czackiego 3/5

Dystrybucja ubezpieczeń w obliczu zmian regulacyjnych i technologicznych

O konferencji

W dniu 12 czerwca (środa) 2019 r. odbyła się konferencja naukowa poświęcona tendencjom występującym na rynku ubezpieczeń w związku z nowymi wyzwaniami. Z jednej strony jest to szereg nowych ważnych przepisów prawnych regulujących działalność ubezpieczeniową, które weszły ostatnio w życie, a z drugiej – dynamiczny rozwój nowych rozwiązań technologicznych. Oznacza to konieczność modyfikacji tradycyjnych procesów zawierania umów ubezpieczenia zarówno po stronie zakładów ubezpieczeń, jak i pośredników ubezpieczeniowych.

Prelegenci omówili uwarunkowania prawne dystrybucji ubezpieczeń, szanse, ale i zagrożenia związane z zastosowaniem nowych technologii.

Przedstawili także bariery w prawie unijnym i polskim, utrudniające wykorzystanie w pełni możliwości technologicznych do zautomatyzowania i uproszczenia procesu dystrybucji ubezpieczeń. Szczególną uwagę poświęcili ochronie konsumenta i klienta, analizie wymagań i potrzeb klienta oraz obowiązkom informacyjnym wobec klienta ze strony dystrybutorów ubezpieczeń. Zaprezentowali również nowe technologie pozwalające na weryfikację i identyfikację zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej.

Tematyka

 • Dystrybucja ubezpieczeń – szanse i zagrożenia
 • Uwarunkowania prawne dystrybucji ubezpieczeń
 • Analiza potrzeb klienta – rzeczywista czy pozorna?
 • Aspekty prawne prowadzenia marketingu i reklamy przy dystrybucji ubezpieczeń
 • Potrzeby i wymagania klienta w ubezpieczeniu OC
 • Wpływ nowych technologii na dystrybucję ubezpieczeń – bariery i ułatwienia w prawie unijnym
 • Bariery prawne rozwoju cyfrowych kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce
 • Forma przedkontraktowych obowiązków stron umowy ubezpieczenia przewidziana w prawie polskim a wymogi nowoczesnego obrotu
 • Wykorzystanie nowych technologii przy dystrybucji ubezpieczeń
 • Prezentacja platformy weryfikacji i identyfikacji zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej UFG
 • Podsumowanie

Program konferencji

9:30 – 10:00 – rejestracja

10:00 – 10:30 – wystąpienie wstępne: Dystrybucja ubezpieczeń – szanse i zagrożenia – prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), redaktor naczelny „Prawa Asekuracyjnego”

10:30 – 12.00 sesja I – Uwarunkowania prawne dystrybucji ubezpieczeń. Moderator – dr hab.prof. UG Dorota Maśniak (Uniwersytet Gdański)

Wystąpienia:

 • Analiza potrzeb klienta – rzeczywista czy pozorna? – dr hab. prof. UAM Marcin Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Ustawowy obowiązek oceny potrzeb i wymagań klienta w ubezpieczeniach OC – dr hab. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • Aspekty prawne prowadzenia strategii reklamowej przy dystrybucji ubezpieczeń – Beata Mrozowska-Bartkiewicz (radca prawny)

Panel dyskusyjny sesji I
dr hab.prof. UW Magdalena Szczepańska (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Gładysz (dyrektor Departamentu Prawnego PZU), Rafał Kaszubowski (prezes Zarządu EIB S.A.)

12:00 – 12:45 lunch

12:45 – 15:00 sesja II – Wpływ innowacyjnych technologii na dystrybucję ubezpieczeń. Moderator – dr hab. prof. ALK Katarzyna Malinowska (Akademia Leona Koźmińskiego)

Wystąpienia:

 • Nowe technologie w dystrybucji ubezpieczeń. Wybrane problemy prawne dotyczące wprowadzania innowacji na rynku ubezpieczeniowym – dr hab. prof. UEK Monika Szaraniec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. Mariusz Fras (Uniwersytet Śląski)
 • Bariery prawne rozwoju cyfrowych kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce – Piotr Wrzesiński (doktorant na Uniwersytecie Łódzkim)
 • Forma przedkontraktowych obowiązków stron umowy ubezpieczenia przewidziana w prawie polskim a wymogi nowoczesnego obrotu – dr hab. prof. UAM Jakub Pokrzywniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kancelaria prawna WKB
 • Wykorzystanie nowych technologii przy dystrybucji ubezpieczeń – Łukasz Marczyk (dyrektor zarządzający praktyki ubezpieczeniowej w Accenture Sp. z o.o.)
 • Prezentacja platformy weryfikacji i identyfikacji zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej UFG – Piotr Dziel (główny analityk Ośrodka Informacji UFG)

Panel dyskusyjny sesji II
Agnieszka Wrońska (prezes Zarządu LINK4 TU S.A.), Łukasz Zoń (prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych)

15:00 – 15:30 Podsumowanie

Prelegenci

Zagadnienia i problemy związane z tematyką konferencji przedstawili pracownicy naukowi wyższych uczelni, radcowie prawni i adwokaci oraz przedstawiciele podmiotów rynku ubezpieczeniowego i organizacji samorządowych, specjaliści w zakresie ubezpieczeń i praktycy:

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • Piotr Dziel (główny analityk Ośrodka Informacji UFG),
 • dr hab. Mariusz Fras (Uniwersytet Śląski),
 • Andrzej Gładysz (dyrektor Departamentu Prawnego PZU S.A.,
 • Rafał Kaszubowski (prezes Zarządu EIB S.A.),
 • dr hab. Katarzyna Malinowska (Akademia Leona Koźmińskiego),
 • Łukasz Marczyk (Accenture Sp. z o.o.),
 • prof. dr hab. Dorota Maśniak (Uniwersytet Gdański),
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz (radca prawny),
 • prof. dr hab. Marcin Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • prof. dr hab. Jakub Pokrzywniak (Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • dr hab. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi),
 • prof. dr hab. Magdalena Szczepańska (Uniwersytet Warszawski),
 • prof. dr hab. Monika Szaraniec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • Agnieszka Wrońska (prezes Zarządu LINK-4),
 • Piotr Wrzesiński (doktorant na Uniwersytecie Łódzkim),
 • Łukasz Zoń (prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracynych).

Zapis wideo konferencji