Lista recenzentów

 • Prof. dr hab.Wojciech Bijak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Katarzyna Darewska – radca prawny, Toruń
 • Dr hab. Mariusz Fras – Uniwersytet Śląski
 • Dr Dariusz Fuchs – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kowalewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. Marco Lamandini – Bologna Center for Law and Economics, University of Bologna, Włochy
 • Prof. dr hab. Jacek Lisowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr Katarzyna Malinowska – kancelaria prawna BMSP w Warszawie
 • Prof. Pierpaolo Marano – Universita Cattolica del Sacro Chore, Milano, Włochy
 • Prof. dr hab. Dorota Maśniak – Uniwersytet Gdański
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • Prof. zw. dr hab. Tomasz Michalski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr hab. Władysław W. Mogilski – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Cywilnego
 • Prof. dr hab. Jan Monkiewicz – Politechnika Warszawska
 • Dr Stanisław Nowak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Warszawa
 • Prof. Krzysztof Ostaszewski – Profesor of Mathematics, Actuarial Program Director, Illinois State University, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 • Dr hab. Jakub Pokrzywniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Aleksander Raczyński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Monika Szaraniec – profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
 • Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Stroiński – Warszawa
 • Prof. dr hab. Magdalena Szczepańska – Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Monika Wałachowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu