Prenumerata

Wymagania dotyczące przygotowania ogłoszeń do „Prawa Asekuracyjnego”

Format po obcięciu: 160 x 235 mm.

Format przed obcięciem: 165 x 245 mm (z trzech stron oprócz grzbietu wypuszczenia spadowe po 5 mm z każdej strony na obcięcie).

Ogłoszenia kolorowe z ilustracjami – rozdzielczość minimum 300 dpi.

Wysyłka ogłoszenia do wyboru: tif, eps lub PDF

fundacja@prawoasekuracyjne.pl
Fotoskład: jacek@pietraszko.pl

„Prawo Asekuracyjne” jest dostępne wyłącznie w prenumeracie. W celu zamówienia prenumeraty należy wypełnić załączony kupon i wysłać (pocztą, lub mailem) na adres:

Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe”,
Al. Jana Pawła II nr 34 lok.9, 00-141 Warszawa,
fundacja@prawoasekuracyjne.pl

W sprawie nabycia numerów archiwalnych prosimy o kontakt z redakcją.

Pliki do pobrania: